Handelsvillkor

Klagorätt

Reklamationsrätten enligt köplagen omfattar alla fel som fanns när du tog emot varan.

Köplagen ger dig en period på 24 månader efter köpet där du kan klaga på fel och brister.

Reklamationsrätten omfattar inte skador och fel som uppstår på grund av felaktig användning, bristande underhåll och normalt slitage.

Klagomål: Lösningar

Om en vara visar sig ha ett fel eller defekt ger Köplagen dig möjlighet att välja mellan flera lösningar. Dina alternativ är:

  • Du kan få felet åtgärdat, t ex få produkten reparerad
  • Du kan få varan utbytt mot en ny vara
  • Du kan få tillbaka pengarna – ångra köpet

Detta beror givetvis på den individuella situationen.