Läs om mina nya boxar

Læs om mine nye æsker

Jag har själv designat mina nya vackra askar som har skapats för att passa perfekt till mina örhängen. Lådorna är tillverkade av material som är FSC-certifierat. Det innebär att träden som kartongen är gjord av kommer från en skog där skogsägaren ska följa en rad principer och krav. Det är krav som till exempel underhåll, där skogsägaren ska bevara och/eller återställa ekosystemtjänster och miljövärden. Skogsägaren ska också undvika, återställa eller mildra negativ miljöpåverkan.

Du kan läsa mer om FSC på:

https://dk.fsc.org/dk-dk